Het kunstwerk Ochtend aan het wad van Anke Roder, gebruikt als campagnebeeld voor de tentoonstelling "Ogentroost"

Toekenning Compensatieregeling Coronacrisis Musea Mondriaanfonds

Goed nieuws! We zijn bijzonder blij dat onze subsidieaanvraag Compensatieregeling Coronacrisis Musea bij het Mondriaanfonds is gehonoreerd. Museum De Buitenplaats is hard getroffen door de crisis die ontstond door het virus. Het museum kreeg te maken met de terugloop van bezoekersaantallen en er moesten tentoonstellingen en concerten geannuleerd worden, waardoor we veel inkomsten zijn misgelopen. Met deze financiële tegemoetkoming van het Mondriaanfonds worden deze gederfde inkomsten deels gecompenseerd. We zijn erg blij dat we met deze regeling weer verder kunnen met wat voor ons belangrijk is, namelijk het presenteren van ons mooie en bijzondere museum.