Arno Kramer

High winds move slowly - Arno Kramer en Henk Visch

2 april t/m 25 juni 2017

Van 1 april 2017 t/m 25 juni 2017 organiseert Museum de Buitenplaats te Eelde een dubbeltentoonstelling met werk van Arno Kramer en Henk Visch. De tentoonstelling gaat in op de overeenkomsten en verschillen in het werk van beide kunstenaars die elkaar al lange tijd kennen. Arno Kramer maakt voornamelijk tekeningen en zogenaamde tekeningeninstallaties, terwijl Henk Visch zich meer richt op tekeningen en sculpturen. Waar Arno Kramer werkt in Overijssel en Sligo (Ierland), is Henk Visch afwisselend werkzaam in Eindhoven en Beijing (China). Zowel vanwege de onderlinge verwantschap als vanwege het feit dat beeldhouwkunst en tekenkunst goed samengaan, zijn deze aspecten voor het museum de reden om hun werk gezamenlijk te presenteren. Het werk van Arno Kramer en Henk Visch is vertegenwoordigd in diverse museale en particuliere collecties.

Beide kunstenaars experimenteren met de mogelijkheden van het figuratieve en het abstracte en ze onderzoeken hoe dit elkaar in het visuele vlak beïnvloedt. Dit zal in de komende tentoonstelling goed te zien zijn. Nu eens speelt de lijn of een raster een belangrijke rol, dan weer neemt de figuratie de overhand. Bij Henk Visch is de mens vaak beeldbepalend, bij Arno Kramer is dat dikwijls een dier. Soms ‘botsen’ de figuratie en de intuïtievere abstracties in een beeld.

De focus van deze tentoonstelling zal liggen op een ruime presentatie van beider werk. Bij Visch ligt de nadruk op sculpturen, bij Kramer zullen enkele heel grote tekeningen beeldbepalend zijn. Voor de tentoonstelling van Museum De Buitenplaats zal nieuw en bestaand werk getoond worden. Het zal zeer interessant worden hoe de sculpturen en tekeningen van Visch zich zullen verhouden tot het werk van Kramer in de tentoonstellingsruimte.

Arno Kramer

Naast het kunstenaarschap schrijft Kramer over beeldende kunst. Hij publiceerde bijvoorbeeld zeven gedichtenbundels en een roman. Van zijn laatste Nederlandse poëzie uitgave komt in 2017 een in het Engels vertaalde versie uit bij Salmon Poetry Ireland. Daarnaast heeft hij lesgegeven als gastdocent op de Academie voor Kunst en Industrie (AKI) te Enschede, en in landen zoals Engeland, Schotland en de Verenigde Staten. Sinds 1995 verblijft Kramer jaarlijks in Ierland om er op afgelegen plekken te werken aan nieuwe tekeningen. In Ierland exposeerde hij in veel musea, gaf er les en lezingen en organiseerde Into Irish Drawing. Een tentoonstelling die ook in Parijs, Noord-Ierland en Nederland te zien was.  

Arno Kramer bedacht het Drawing Centre Diepenheim, waar hij vanaf 2008 curator is. Met All About Drawing, dat hij samen met Diana Wind opstartte en uitvoerde, zette hij 50 jaar Nederlandse tekeningen op de kaart. 

Henk Visch

Henk Visch heeft van 1968 tot 1972 een opleiding grafiek gevolgd aan de Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost te ’s-Hertogenbosch. Na zijn studie maakte hij aanvankelijk tekeningen en etsen. In 1982 verbleef Visch een jaar in Ateliers PS I in New York waarna hij bekend werd door zijn figuratieve sculpturen. Vanaf 1984 heeft de kunstenaar onder andere gedoceerd op de Amsterdamse Rijksacademie van Beeldende Kunsten en de Jan van Eyck Academie te Maastricht. Het werk van Henk Visch bevindt zich in vele grote binnen- en buitenlandse museale collecties. Visch heeft tevens geëxposeerd op internationale tentoonstellingen, zoals de Documenta in Kassel en de Biënnale van Venetië. Daarnaast is de kunstenaar onlangs gevraagd om de Nederlandse vertegenwoordiger te zijn op de Biënnale van Kathmandu. 

Deze tentoonstelling is een eerste presentatie in een pilot die het tekenen centraal stelt en waarin het museum nauw zal samenwerken met Academie Minerva en de Rijksuniversiteit Groningen. In dit project komen presentatie, onderzoek, praktijk en opleiding samen.

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Archief »