Frank van Hemert. Waanzin en liefde

26 maart t/m 27 juni 2016

Kunstenaar Frank van Hemert exposeert van 26 maart tot en met 26 juni in Museum De Buitenplaats. Deze tentoonstelling Waanzin en liefde toont de belangrijke thema’s die het werk van Frank van Hemert domineren: eenzaamheid, hoop, verlangen, waanzin en liefde. Herkenbare levensthema’s die de schilder met grote expressiviteit in kleur en gebaar op vaak grote doeken aanbrengt. Van Hemert was onlangs veel in het nieuws vanwege de langlopende rechtszaak tegen verffabrikant Schminke. Werken die hij begin jaren negentig met vleeskleurige verf van de betreffende fabrikant heeft gemaakt bleken te gaan “druipen”. Na hoger beroep en een kort geding werd een schadevergoeding door de rechtbank bepaald. De kous was hier helaas nog niet mee af; Schminke ging in beroep tegen deze uitspraak. Ondanks de nu vijftien jaar slepende zaak is de kunstenaar nog altijd in staat om indrukwekkend nieuw werk te maken. Dit is onder meer in de tentoonstelling Waanzin en liefde te zien.

Rauwe emoties

In zijn werken spat rauwe emotie van het doek af. Of het werk esthetische voldoening geeft aan de beschouwer is volgens van Hemert van minder belang. Voor het verbeelden van pure beleving en existentiële vraagstukken gebruikt hij het liefst zo min mogelijk opsmuk. Zijn werken zijn op zichzelf al krachtig genoeg. De kunstenaar laat zijn werk ontstaan vanuit de emotie van het moment. In het proces staat het gevoel, de beleving of een vraag centraal.

Werken in series

Van Hemert toont zijn werk graag in series en drieluiken. Waanzin en liefde zijn de twee uitersten waartussen de series schilderijen zich begeven en waarvan ruim 40 werken worden getoond. De thematische rangschikking laten de verbeelde emoties nog krachtiger spreken.

‘Und die Frauen warten’

Een werk uit deze serie siert al jaren de werkkamer van oud-politica Neelie Kroes, tegenwoordig ambassadeur van StartupDelta Nederland. Haar relatie met dit specifieke werk heeft zij nader toegelicht zij tijdens de opening op 30 maart.

Expressieve figuratie

Het werk van van Hemert past goed in de weg die Museum De Buitenplaats ingeslagen is. Tot voor kort lag de nadruk in het beleid op Nederlandse figuratieve kunst en het realisme van na 1945. Dit beleid is destijds geformuleerd om tegengewicht te bieden aan een kunstwereld die zich vooral richtte op abstracte en non-figuratieve kunst. Vandaag de dag is deze doelstelling echter niet meer urgent. In de hedendaagse kunst speelt figuratie weer een grote rol en zijn alle disciplines tot op zekere hoogte gelijkwaardig geworden. Met de komst van directeur Patty Wageman focust het museum nu al enige tijd op figuratie in de breedste zin van het woord. Met de tentoonstelling van Frank van Hemert zoekt De Buitenplaats opnieuw de grenzen van de figuratie op.

Druipschilderijen

Afgelopen decembermaand stonden de kranten er bol van: Frank van Hemert krijgt schadevergoeding van verffabrikant Schminke voor de onherstelbare schade aan tientallen schilderijen door het gebruik van Fleischfarbe nr. 213. De in 1995 reeds uit productie genomen verf begon zo’n tien jaar nadat van Hemert het aanbracht op zijn doeken te druipen. De materiële en emotionele schade voor de kunstenaar en verzamelaars is enorm. Na een eerder gewonnen rechtszaak waartegen Schminke in beroep en in cassatie ging, bepaalde het Gerechtshof in februari 2015 dat de verffabrikant aansprakelijk is voor de geleden schade. Pas in oktober bood de fabrikant een bedrag aan, dat werd afgewezen door Van Hemert die daarna een kort geding aanspande bij rechtbank Noord-Holland. De rechtbank bepaalde op 8 december dat Schminke een aanzienlijk voorschot moet gaan betalen. De zaak loopt nog.

Catalogus

Bij de tentoonstelling verschijnt een gelijknamige publicatie met een essay van voormalig journalist van Trouw, Cees Straus Het boek verschijnt in het Nederlands/Engels, kost €29,95 en is verkrijgbaar in de museumwinkel.

Deze tentoonstelling wordt ondersteund door:

Rabobank, Stichting Beringer Hazewinkel, provincie Drenthe en gemeente Tynaarlo.

Noot voor de pers:

Voor meer informatie, beeldmateriaal of een interview met de kunstenaar kunt u contact opnemen met Joris Westerink.

T: 050 309 58 18 of E: [email protected]

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Archief »