Primair onderwijs

Primair onderwijs 

Interactieve kinderrondleiding

Samen kijken naar echte kunstwerken in een omgeving die nieuwsgierig maakt en inspireert. Je inleven in de kunstenaar en bedenken wat de aanleiding voor het kunstwerk geweest kan zijn. Kijken naar een beeld of schilderij en zelf het verhaal erbij verzinnen. De interactieve kinderrondleiding stimuleert de verbeelding, de fantasie en het creatief denken.

Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.
Maximale groepsgrootte: 50 leerlingen.
Begeleiding vanuit school: 1 begeleider op 7 leerlingen.
Kosten: schooljaar 2017-2018 4,50 per leerling.

Voorbereiding museumbezoek basisonderwijs. In deze lesbrief vindt u achtergrondinformatie over het museum en enkele lessuggesties om het museumbezoek in de klas met de leerlingen voor te bereiden.

Kijken is een kunst

In deze lessenserie over beeldcultuur gaat het over ‘het beeld en de maker’. Waarom maken mensen beelden? En hoe geven wij er betekenis aan? De kinderen onderzoeken het fenomeen ‘selfie’, ze ontdekken wat inspiratie is, ze bedenken een verhaal bij een beeld en ze maken zelf een kunstwerk waarbij ze dat wat ze hebben geleerd over beeldcultuur, toepassen. Kijken is een kunst bestaat uit vier lessen. De eerste twee lessen worden door de leerkracht gegeven in de klas. De derde les is een museumles die wordt verzorgd door een museumdocent. De vierde les wordt weer gegeven in de klas door de leerkracht. De leerkracht ontvangt voorafgaand aan de museumles drie uitgeschreven lessen met bijbehorend materiaal zoals werkbladen en diapresentaties. Les 1 en 2 dienen ter voorbereiding op het museumbezoek.

Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar.
Maximale groepsgrootte: 36 leerlingen.
Begeleiding vanuit school: 1 begeleider op 5 à 6 leerlingen.
Kosten: 4,50 per leerling.

Kijken is een kunst maakt deel uit van de leerlijn Beeldcultuur van de Drentse Cultuur Academie.

Dromen, stapelen, vliegen; poëzieles in het museum (po groep 7/8)

In deze les dienen de dromen en de eigen waarnemingen van leerlingen als uitgangspunt voor het schrijven van een poëtische tekst. De tuin van Museum De Buitenplaats dient daarbij als inspiratiebron.

De les start met een gezamenlijke verkenning van de concepten ‘gedicht’ en ‘poëzie’. Daarna verzamelen de leerlingen, middels verschillende opdrachten, waarnemingen, observaties en gedachten in een taaltekening. Deze tekening vormt de basis voor het schrijven van een poëtische tekst.

Door leerlingen te stimuleren om in beelden te denken en daar woorden bij te zoeken ontdekken zij de beeldende kracht van taal. In deze les ligt de focus op het schrijfproces maar met het eindproduct zullen de leerlingen zichzelf zeker verrassen!

Aansluiting bij het lesprogramma op school

De les sluit aan bij de kerndoelen voor:

  • Nederlands, in het bijzonder de kerndoelen 5, 9
  • Kunstzinnige oriëntatie, in het bijzonder de kerndoelen 54 en 55

De les wordt gegeven door een museumdocent.

Kosten: 100 euro per groep

Duur: 2 uur

Tijden

Maandag hele dag

Dinsdag t/m vrijdag 9.00 uur – 11.00 uur

Denksleutels

Denksleutels zijn verrassende vragen die de verbeelding prikkelen, het associëren stimuleren en daarmee het creatief denken bevorderen. Bij iedere tentoonstelling liggen er denksleutels klaar die door begeleiders gebruikt kunnen worden om met kinderen in gesprek te gaan over kunst, het museum en de kunstwerken in de tentoonstelling. De denksleutels kunnen gecombineerd worden met de zintuigenkistjes.

Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar.
Maximale groepsgrootte: 35 leerlingen.
Begeleiders vanuit school: 1 begeleider op 7 leerlingen.

Speurboekjes

Speurboekjes laten kinderen op een actieve en speelse manier de tentoonstelling beleven. Ze prikkelen de nieuwsgierigheid en dagen uit tot onderzoeken. Een speurboekje bevat verschillende kijk-en speuropdrachten die kinderen stimuleren om gericht te kijken naar de kunstwerken in de zaal. 

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar
Maximale groepsgrootte: 25 leerlingen.

Zintuigenkistjes

De tuin beleven door te kijken, ruiken, voelen en luisteren. Wie zijn zintuigen bewust inzet ontdekt veel meer! Over planten en dieren in de tuin, maar ook over texturen en geluiden. In de zintuigenkistjes zitten acht afwisselende zintuigopdrachten. De opdrachten sluiten aan bij de seizoenen, dus scholen die dat willen kunnen er vaker in het jaar gebruik van maken.

De zintuigenkistjes kunnen gecombineerd worden met de denksleutels tot een programma van ongeveer anderhalf uur.

Voor kinderen van 4 t/m 8 jaar.
Maximale groepsgrootte: 25 leerlingen.
Begeleiding vanuit school: 1 begeleider op 5 leerlingen.

Voor het gebruik van de Denksleutels, Speurboekjes en Zintuigkistjes vraagt het museum scholen om een eenmalige bijdrage van €25,- om het materiaal te onderhouden en actualiseren. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Archief »