ANBI

ANBI

Stichting Het Nijsinghhuis en Stichting Endowment De Buitenplaats zijn ANBI-instellingen. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

ANBI Stichting Het Nijsinghhuis

Doel
Stichting Het Nijsinghhuis heeft ten doel:

  • De instandhouding van een museum, bestemd voor kunst, in het bijzonder figuratieve kunst.
  • De oprichting en instandhouding van één of meer gebouwen bestemd voor wisselende manifestaties.
  • De aanleg en instandhouding van historische tuinen bij Het Nijsinghhuis te Eelde, waaronder begrepen de aanleg en onderhoud van het park, de gracht, de vijver en de appelhof.
  • De exploitatie van het in sub a bedoelde museum, de in sub b bedoelde gebouwen en de in sub c bedoelde tuinen, in dienst van de gemeenschap en derhalve toegankelijk voor het publiek.
  • Het verrichten van hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.
  • De activiteiten van de stichting zijn niet gericht op het maken van winst.

Jaarverslag en -rekening

Contactgegevens
Stichting Het Nijsinghhuis
Hoofdweg 76
9761 EK Eelde

Bezoekadres: Hoofdweg 76, Eelde

Telefoon: (050) 309 58 18
E-mail: [email protected]
RSIN: 802063561
KvK-nummer: 04051635

De Raad van Toezicht van Stichting Het Nijsinghhuis bestaat uit de volgende personen:
De heer T.S. Plas (voorzitter)
De heer B.K. van Slochteren (lid)
De heer J. Kielman (lid)
De heer prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge (lid)
De heer A. Lokken (lid)

Beloningsbeleid
De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Het Nijsinghhuis ontvangen geen vergoeding.

Menu
X