ANBI

ANBI

Stichting Museum De Buitenplaats en Stichting Het Nijsinghhuis zijn ANBI-instellingen. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Beleidsplan Museum De Buitenplaats 2019-2022

ANBI Stichting Museum De Buitenplaats

Algemeen ANBI formulier Stichting Museum De Buitenplaats

Doel
Stichting Museum De Buitenplaats heeft ten doel:

    • De instandhouding van een museum, bestemd voor kunst, in het bijzonder figuratieve kunst.
    • De oprichting en instandhouding van één of meer gebouwen bestemd voor wisselende manifestaties.
    • De aanleg en instandhouding van historische tuinen bij Het Nijsinghhuis te Eelde, waaronder begrepen de aanleg en onderhoud van het park, de gracht, de vijver en de appelhof.
    • De exploitatie van het in sub a bedoelde museum, de in sub b bedoelde gebouwen en de in sub c bedoelde tuinen, in dienst van de gemeenschap en derhalve toegankelijk voor het publiek.
    • Het verrichten van hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daarvoor in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.

Jaarverslag en -rekening

NB. In 2020 heeft een naamswijziging plaatsgevonden. Stichting Museum De Buitenplaats heette voorheen Stichting Het Nijsinghhuis.

Contactgegevens
Stichting Museum De Buitenplaats
Hoofdweg 76
9761 EK Eelde

Bezoekadres: Hoofdweg 76, Eelde

Telefoon: (050) 309 58 18
E-mail: [email protected]
RSIN: 802063561
KvK-nummer: 04051635

De Raad van Toezicht van Stichting Museum De Buitenplaats bestaat uit de volgende personen:
De heer J.J. Plas (voorzitter)
De heer B.K. van Slochteren 
De heer prof. dr. J.S.A.M. van Koningsbrugge 
De heer A. Lokken
Mevrouw R. Tijmes
Mevrouw A. van der Toorn

Beloningsbeleid
De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht van de Stichting Museum De Buitenplaats ontvangen geen vergoeding.

X