Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Museum De Buitenplaats heeft een gevarieerd aanbod aan educatieve programma’s voor het voortgezet onderwijs. Met vier wisseltentoonstellingen per jaar is er voor leerlingen op zaal altijd iets interessants te ontdekken. De sfeervolle beeldentuin is in ieder seizoen een bezoek waard.

Kunst gaat over het leven. Om dit aspect te benadrukken koppelen we in de educatieve programma’s de thema’s van de kunstwerken aan onderwerpen uit het dagelijks leven van jongeren. We dagen leerlingen uit om vanuit hun eigen kennis en ervaring te reflecteren op de werken die ze zien. Kunst beleven met alle zintuigen ‘aan’, is bij al onze educatieve programma’s een belangrijk uitgangspunt.

Lesbrieven beelden in de Museumtuin

In de tuin bij Museum De Buitenplaats staan heel veel beelden. Ze zijn allemaal anders, want gemaakt door verschillende kunstenaars. Bij ieder beeld en bij iedere kunstenaar hoort een verhaal. Daarover lees je in deze lesbrieven, met daarin ook een creatieve opdracht. Laat je inspireren door de beelden van Museum De Buitenplaats!

Lesbrief sculptuur “Nous sommes ici” Bastiaan de Groot

Lesbrief sculptuur “Orpheus” Fons Bemelmans

Lesbrief sculptuur “Wilhelmina” Charlotte van Pallandt

Lesbrief sculptuur “Atlas” Lotta Blokker

Lesbrief sculptuur “Dichtzuil” Albert Geertjes

Lesbrief Johan Dijkstra en Grafische Technieken

T/m 27 september 2020 is in Museum De Buitenplaats het kleurrijke werk van Johan Dijkstra, lid van de vermaarde Groninger kunstenaarsgroep De Ploeg te zien. De grote hoeveelheid grafiek in deze tentoonstelling toont zijn veelzijdigheid op dit gebied.

Helaas kunnen we vanwege de Coronamaatregelen op dit moment geen klassen ontvangen. Daarom hebben wij een lesbrief opgesteld waarmee jullie toch kennis kunnen maken met het grafische werk van Johan Dijkstra, met een toelichting op de verschillende grafische technieken die hij gebruikt.

We wensen jullie veel plezier met deze lesbrief, en hopen jullie binnenkort weer in levende lijve te kunnen ontvangen!

Lesbrief Johan Dijkstra en Grafische Technieken

Culturele Mobiliteit vmbo: met de bus op bezoek bij de culturele instellingen in Drenthe

Dankzij de regeling Culturele Mobiliteit kunnen leerlingen uit de eerste en tweede klas van het vmbo en praktijkonderwijs, tegen gereduceerd tarief, gebruikmaken van busvervoer om een culturele instelling in Drenthe te bezoeken. De deelnemende musea bieden een programma dat is afgestemd op het niveau en de interesses van de leerlingen en dat aansluit bij vakken in het vmbo en praktijkonderwijs. Leerlingen kunnen een bezoek brengen aan: Museum De Buitenplaats, Drents Archief, Het Gevangenismuseum, Hunebedcentrum, Drents Museum en Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

In Museum De Buitenplaats maken leerlingen kennis met het werk van Tjibbe Hooghiemstra. Samen bekijken we de tentoonstelling Tjibbe Hooghiemstra. The Great Exploration of Water. Het begrip ‘water’ loopt als een rode draad door Hooghiemstra’s oeuvre. Al jaren is hij gefascineerd door water als een van de vier elementen waarop het leven op onze aarde is gebaseerd. Het is daarmee een onlosmakelijk deel van onze wereld. Hij is geïnteresseerd in het onderzoek dat hiermee verbonden is en ook in de ontdekkingen met betrekking tot water die nog altijd worden gedaan. Hierbij gaat het hem niet alleen om het fenomeen water, maar ook over ontdekkingsreizen uit het verleden, over hoe kaarten werden getekend en land soms werd bedacht, hoe water wordt beleefd en wordt weergegeven in de beeldende kunst en de wetenschap. Samen bekijken we hoe Tjibbe Hooghiemstra het thema water uitbeeldt. Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag met aquarelpotloden, vloeipapier en lijm om zo hun eigen waterlandschap te maken.

 • In de periode van 6 februari t/m 25 april 2021 op maandagochtend en donderdagochtend van 9.30 uur tot 11.00 uur.
 • De kosten bedragen €4,- per leerling
 • Inschrijven kan via de website van K&C Assen.
 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolanda Vas, coördinator Culturele Mobiliteit vmbo Stichting Kunst & Cultuur. tel. 0592 33 6999

Voorbereiding museumbezoek VO

  Museum De Buitenplaats: workshops en rondleidingen voortgezet onderwijs

  Museum De Buitenplaats organiseert voor leerlingen in het voortgezet onderwijs verschillende workshops en rondleidingen op maat. Enkele voorbeelden zijn Hardop Kijken en Dromen, stapelen, vliegen, poëzieles in het museum. Per schooljaar maken we bij twee wisseltentoonstellingen een educatief programma.

   

  Aansluiting bij het onderwijsprogramma

  Voorafgaand aan het bezoek overleggen we graag met u, zodat het programma zo goed mogelijk aansluit bij het niveau en het onderwijsprogramma van de leerlingen:
  • aansluiting bij de niveaus en de kerndoelen van vmbo/havo/vwo onderbouw;
  • aansluiting bij de eindtermen van de bovenbouw;
  • aansluiting bij de domeinen van CKV: verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden;
  • waar mogelijk aansluiting bij de thema’s van het Centraal Schriftelijk Examen van Beeldende Vorming 2 vmbo en TEHATEX havo/vwo.

  Meer informatie over aansluiting bij de onderwijsprogramma’s.

  Hardop Kijken

  Een interactieve rondleiding door de tentoonstelling, waarbij we de leerlingen uitdagen hun mening te formuleren rond de werken op zaal. Daarnaast geven we informatie over het maakproces, relevante beeldende begrippen en enige kunsthistorische context.

  Met behulp van de KIJKWIJZER die aansluit bij de tentoonstelling beantwoorden de leerlingen een aantal vragen en maken ze de creatieve opdracht. Hierin staat ook een suggestie voor een verwerkingsopdracht op school.

  Ook bieden we een interactieve rondleiding aan door de Beeldentuin van Museum De Buitenplaats. Tijdens deze wandeling bespreken we de organische architectuur van het museum en de beelden in de tuin. Bij een aantal beelden is een lesbrief met een verwerkingsopdracht beschikbaar.

  • De rondleiding is beschikbaar op de volgende momenten: maandag van 9.00 tot 17.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur en in overleg.
  • De duur van de rondleiding is 90 minuten.
  • Het programma wordt verzorgd door de medewerkers Educatie.
  • De kosten bedragen  € 4,- per leerling en  € 4,- voor begeleiders.
  • Museum De Buitenplaats is Cultuurkaartacceptant.

   

  Dromen, stapelen, vliegen; poëzieles in het museum (vo klas 1 en 2)

  In deze les dienen de dromen en de eigen waarnemingen van leerlingen als uitgangspunt voor het schrijven van een poëtische tekst. De tuin van Museum De Buitenplaats dient daarbij als inspiratiebron.

  De les start met een gezamenlijke verkenning van de concepten ‘gedicht’ en ‘poëzie’. Daarna verzamelen de leerlingen met behulp van verschillende opdrachten een aantal waarnemingen, observaties en gedachten in een taaltekening. Deze tekening vormt de basis voor het schrijven van een poëtische tekst.
  Door leerlingen te stimuleren om in beelden te denken en daar woorden bij te zoeken ontdekken zij de beeldende kracht van taal. In deze les ligt de focus op het schrijfproces, maar met het eindproduct zullen de leerlingen zichzelf zeker verrassen!

  De les sluit aan bij de kerndoelen voor de onderbouw voortgezet onderwijs:
  • Nederlands, in het bijzonder kerndoel 8, 9 en 10.
  • Kunst en cultuur, in het bijzonder kerndoel 48, 49 en 52.

   

  • De les is beschikbaar maandag van 9.00 tot 17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur en in overleg.
  • De les duurt 90 minuten.
  • De kosten bedragen € 4,- per leerling en € 4,- voor begeleiders.
  • Museum De Buitenplaats is Cultuurkaartacceptant.
  • Het programma wordt verzorgd door een museumdocent.
  Menu
  X