Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Museum De Buitenplaats heeft een gevarieerd aanbod aan educatieve programma’s voor het voortgezet onderwijs. Met vier wisseltentoonstellingen per jaar is er voor leerlingen op zaal altijd iets interessants te ontdekken. De sfeervolle beeldentuin is in ieder seizoen een bezoek waard.

Kunst gaat over het leven. Om dit aspect te benadrukken koppelen we in de educatieve programma’s de thema’s van de kunstwerken aan onderwerpen uit het dagelijks leven van jongeren. We dagen leerlingen uit om vanuit hun eigen kennis en ervaring te reflecteren op de werken die ze zien. Kunst beleven met alle zintuigen ‘aan’, is bij al onze educatieve programma’s een belangrijk uitgangspunt.

Info over het Cultuurkaart-budget
Het Cultuurkaart-budget is dit jaar langer besteedbaar. Het budget van schooljaar 19/20 kan besteed worden t/m 31 december 2021. Dit geldt alleen voor scholen die gewoon weer deelnemen aan de CJP Cultuurkaart in schooljaar 20/21.

MBO-card
Een goed bericht: de MBO-card blijft bestaan! Er wordt vrijwel zeker een bedrag van €5,- op gezet, dat je kunt besteden aan het bezoek van een culturele activiteit.

Je bent van harte welkom bij Museum De Buitenplaats! Je kunt je als kleine groep opgeven voor het programma Hardop Kijken, of als individuele student ons museum te bezoeken. Naast de wisseltentoonstelling in het Museumpaviljoen kun je de mooie Museumtuin met een groot aantal beelden bekijken. Op deze pagina zijn verschillende lesbrieven te vinden, zoals een algemene lesbrief en lesbrieven over een aantal beelden, met daarin een creatieve opdracht. 

Lesbrief museumbezoek

Ter voorbereiding op het museumbezoek kunt u gebruikmaken van onze algemene lesbrief met achtergrondinformatie over het museum en algemene informatie over de verschillende taken van een museum.

Lesbrief bij de tentoonstelling 25 jaar Museum De Buitenplaats – Beeld van een verzameling.

Voor Museum De Buitenplaats is 2021 een jubileumjaar: vijfentwintig jaar geleden opende toenmalig koningin Beatrix het museum. Jos en Janneke van Groeningen-Hazenberg (1934 – 2018 / 1943 – 2007) stonden aan de wieg van dit unieke initiatief. Het is aan hen te danken dat dit fraaie museumpaviljoen van de grond kwam en uitgevoerd kon worden door het architectenduo Alberts & Van Huut.

Begin jaren zeventig verwierf het echtpaar Van Groenigen, beiden psycholoog, het zeventiende-eeuwse Nijsinghhuis voor een symbolisch bedrag om dit rijksmonument en voormalig gemeentehuis vervolgens te laten restaureren. Aansluitend lieten zij het verfraaien met hedendaagse muurschilderingen van formaat. Tal van belangrijke kunstenaars die het noordelijk realisme omarmden werkten daar vanaf begin jaren tachtig enthousiast aan mee: Matthijs Röling, Wout Muller, Clary Mastenbroek, Olga Wiese en Pieter Pander.

Gedurende hun leven groeide de kunstcollectie van de Van Groeningens gestaag. Zo werden er naast de wandschilderingen ook andere werken van Röling, Muller, Mastenbroek, Wiese en Pander en anderen aangekocht, zoals van Diederik Kraaijpoel, die tevens een belangrijke pleitbezorger was voor de hedendaagse figuratieve kunst. Uiteindelijk werd het Nijsinghhuis te klein voor de verzameling, wat resulteerde in de wens een museumgebouw met museumtuin van de grond te krijgen waarin die collectie aan het publiek kon worden getoond.

Onderbouw en bovenbouw VO: Voor Kunst Beeldend, CKV, Kunst Algemeen, Nederlands, Maatschappijleer

 • Met behulp van deze Lesbrief kunnen de leerlingen zelfstandig in kleine groepjes van 2 of 3 personen de tentoonstelling bekijken.
 • De docent en een medewerker Educatie begeleiden de leerlingen hierbij.
 • De creatieve opdrachten kunnen op school of thuis worden gemaakt.
 • Bezoek in overleg mogelijk van 9.30-11.00 u op di, wo en do.
 • Maximaal 15 leerlingen per bezoek, met minimaal 1 docent als begeleider.
 • Duur: 1,5 uur
 • Vooraf reserveren via [email protected]
 • € 4,- per leerling.
 • Cultuurkaart is geldig. Betaling via Weborder CJP is mogelijk
 • Informatie: Grian Wind. Tel. 050-3095818, woensdag 13.00-16.00

 

Lesbrieven beelden in de Museumtuin

In de tuin bij Museum De Buitenplaats staan heel veel beelden. Ze zijn allemaal anders, want gemaakt door verschillende kunstenaars. Bij ieder beeld en bij iedere kunstenaar hoort een verhaal. Daarover lees je in deze lesbrieven, met daarin ook een creatieve opdracht. Laat je inspireren door de beelden van Museum De Buitenplaats!

Lesbrief sculptuur “Nous sommes ici” Bastiaan de Groot

Lesbrief sculptuur “Orpheus” Fons Bemelmans

Lesbrief sculptuur “Wilhelmina” Charlotte van Pallandt

Lesbrief sculptuur “Atlas” Lotta Blokker

Lesbrief sculptuur “Dichtzuil” Albert Geertjes

Museum De Buitenplaats: workshops en rondleidingen voortgezet onderwijs

Museum De Buitenplaats organiseert voor leerlingen in het voortgezet onderwijs verschillende workshops en rondleidingen op maat. Enkele voorbeelden zijn Hardop Kijken en Dromen, stapelen, vliegen, poëzieles in het museum. Per schooljaar maken we bij twee wisseltentoonstellingen een educatief programma.

 

Aansluiting bij het onderwijsprogramma

Voorafgaand aan het bezoek overleggen we graag met u, zodat het programma zo goed mogelijk aansluit bij het niveau en het onderwijsprogramma van de leerlingen:
• aansluiting bij de niveaus en de kerndoelen van vmbo/havo/vwo onderbouw;
• aansluiting bij de eindtermen van de bovenbouw;
• aansluiting bij de domeinen van CKV: verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden;
• waar mogelijk aansluiting bij de thema’s van het Centraal Schriftelijk Examen van Beeldende Vorming 2 vmbo en TEHATEX havo/vwo.

Meer informatie over aansluiting bij de onderwijsprogramma’s.

Hardop Kijken

Een interactieve rondleiding door de tentoonstelling, waarbij we de leerlingen uitdagen hun mening te formuleren rond de werken op zaal. Daarnaast geven we informatie over het maakproces, relevante beeldende begrippen en enige kunsthistorische context.

Met behulp van de KIJKWIJZER die aansluit bij de tentoonstelling beantwoorden de leerlingen een aantal vragen en maken ze de creatieve opdracht. Hierin staat ook een suggestie voor een verwerkingsopdracht op school.

Ook bieden we een interactieve rondleiding aan door de Beeldentuin van Museum De Buitenplaats. Tijdens deze wandeling bespreken we de organische architectuur van het museum en de beelden in de tuin. Bij een aantal beelden is een lesbrief met een verwerkingsopdracht beschikbaar.

 • De rondleiding is beschikbaar op de volgende momenten: maandag van 9.00 tot 17.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur en in overleg.
 • De duur van de rondleiding is 90 minuten.
 • Het programma wordt verzorgd door de medewerkers Educatie.
 • De kosten bedragen  € 4,- per leerling en  € 4,- voor begeleiders.
 • Museum De Buitenplaats is Cultuurkaartacceptant.

 

Dromen, stapelen, vliegen; poëzieles in het museum (vo klas 1 en 2)

In deze les dienen de dromen en de eigen waarnemingen van leerlingen als uitgangspunt voor het schrijven van een poëtische tekst. De tuin van Museum De Buitenplaats dient daarbij als inspiratiebron.

De les start met een gezamenlijke verkenning van de concepten ‘gedicht’ en ‘poëzie’. Daarna verzamelen de leerlingen met behulp van verschillende opdrachten een aantal waarnemingen, observaties en gedachten in een taaltekening. Deze tekening vormt de basis voor het schrijven van een poëtische tekst.
Door leerlingen te stimuleren om in beelden te denken en daar woorden bij te zoeken ontdekken zij de beeldende kracht van taal. In deze les ligt de focus op het schrijfproces, maar met het eindproduct zullen de leerlingen zichzelf zeker verrassen!

De les sluit aan bij de kerndoelen voor de onderbouw voortgezet onderwijs:
• Nederlands, in het bijzonder kerndoel 8, 9 en 10.
• Kunst en cultuur, in het bijzonder kerndoel 48, 49 en 52.

 

 • De les is beschikbaar maandag van 9.00 tot 17.00 uur, dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur en in overleg.
 • De les duurt 90 minuten.
 • De kosten bedragen € 4,- per leerling en € 4,- voor begeleiders.
 • Museum De Buitenplaats is Cultuurkaartacceptant.
 • Het programma wordt verzorgd door een museumdocent.
X