Voortgezet onderwijs

Culturele Mobiliteit vmbo: met de bus op bezoek bij de culturele instellingen in Drenthe

Dankzij de provincie Drenthe is het dit shcooljaar voor leerlingen eerste en tweede klas vmbo en praktijkonderwijs mogelijk om met busvervoer tegen gereduceerd tarief één van de musea in de provincie te bezoeken. De musea bieden een op de doelgroep afgestemd programma dat aansluit bij vakken in het vmbo en praktijkonderwijs. Het educatieprogramma bestaat uit een bezoek aan één van de volgende culturele instellingen: Museum De Buitenplaats, Drents Archief, Gevangenismuseum, Hunebedcentrum, Drents Museum en Herinneringscentrum Kamp Westerbork. 

In Museum De Buitenplaats maken leerlingen kennis met het vrije werk van Daan Remmerts de Vries. Samen bekijken we de tentoonstelling 'Daan Remmerts de Vries ''Liefde je kunt me vinden bij de rivier''. Met behulp van een kijkwijzer met diverse opdrachten ontdekken we het werk van deze kunstenaar, schrijver en illustrator. Vervolgens gaan leerlingen zelf aan de slag met een creatieve opdracht. 

Inschrijven kan via de website van K&C Assen.

Vragen en informatie: Jolanda Vas, coördinator Culturele Mobiliteit vmbo Stichting Kunst & Cultuur. tel. 0592 33 6999.

Educatie Museum De Buitenplaats: [email protected] / tel: 050-3095818. 

Daan Remmerts de Vries, Twee pelikanen, olieverf, 102 x 74 cm, 1984

Voorbereiding op het museumbezoek

Voorbereiding op het bezoek met behulp van onderstaande link, met achtergrondinformatie over het museum en een aantal suggesties om het bezoek met uw leerlingen voor te bereiden: Voorbereiding museumbezoek voortgezet onderwijs

Museum De Buitenplaats: workshops en rondleidingen voortgezet onderwijs 


Museum De Buitenplaats organiseert voor leerlingen in het voortgezet onderwijs verschillende workshops en rondleidingen op maat. Enkele voorbeelden zijn Hardop Kijken en Dromen, stapelen, vliegen, poëzieles in het museum. Per schooljaar maken we bij twee wisseltentoonstellingen een educatief programma. 

Daan Remmerts de Vries, Straatje in Ioulida, viltstift en aquarel, 26 x 19 cm, 1992

28 september 2019-12 januari 2020

Daan Remmerts de Vries, ‘Liefde, je kunt me vinden bij de rivier’

Illustraties, tekeningen, schilderijen, collages en foto’s van Daan Remmerts de Vries.

Johan Dijkstra, Paarden, kleurenhoutsnede, 47,5 x 67,5 cm, 1925 (Stichting Johan Dijkstra)

18 januari-13 april 2020

Johan Dijkstra, Vergezichten

Johan Dijkstra (1896-1978) was een van de gerenommeerde leden van de kunstenaarskring De Ploeg.

De presentatie van prenten naast schilderijen, aquarellen en schetsen geeft een spannend beeld van het werkproces van de kunstenaar en nodigt de leerlingen uit om actief te kijken en te vergelijken.

Aansluiting bij het onderwijsprogramma:

Voorafgaand aan het bezoek overleggen we graag met u, zodat het programma zo goed mogelijk aansluit bij het niveau en het onderwijsprogramma van de leerlingen:

  • Aansluiting bij de niveaus en de kerndoelen van vmbo/havo/vwo onderbouw
  • Aansluiting bij de eindtermen van de bovenbouw
  • Aansluiting bij de domeinen van CKV: verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden
  • Waar mogelijk aansluiting bij de thema’s van het Centraal Schriftelijk Examen van Beeldende Vorming 2 vmbo en TEHATEX havo/vwo.

Hardop Kijken

Een interactieve rondleiding door de tentoonstelling, waarbij we de leerlingen uitdagen hun mening te formuleren rond de werken op zaal. Daarnaast geven we informatie over het maakproces, relevante beeldende begrippen en enige kunsthistorische context.

Met behulp van de KIJKWIJZER die aansluit bij de tentoonstelling beantwoorden de leerlingen een aantal vragen en maken ze de creatieve opdracht. Hierin staat ook een suggestie voor een verwerkingsopdracht op school.

Bij de wandeling door de Beeldentuin bespreken we de beelden en  de organische architectuur van het museum en de beelden in de tuin.

Het programma  wordt verzorgd door de medewerkers Educatie

Wijntafel Pieter Jan Kuiken, Bremer zandsteen, 2000

 

Museum De Buitenplaats is Cultuurkaartacceptant

Kosten:                 : € 4,- per leerling. € 4,- begeleiders.

Duur                     : 90 minuten

Tijden                   : maandag 9.00-17.00 u. Di t/m vr  9.00 - 11.00 uur en in overleg.

Informatie          : tel.050-3095818, di en wo van 13.00-16.00 uur [email protected]

 

Dromen, stapelen, vliegen; poëzieles in het museum (vo klas 1 en 2)

In deze les dienen de dromen en de eigen waarnemingen van leerlingen als uitgangspunt voor het schrijven van een poëtische tekst. De tuin van Museum De Buitenplaats dient daarbij als inspiratiebron.

De les start met een gezamenlijke verkenning van de concepten ‘gedicht’ en ‘poëzie’. Daarna verzamelen de leerlingen met behulp van verschillende opdrachten een aantal waarnemingen, observaties en gedachten in een taaltekening. Deze tekening vormt de basis voor het schrijven van een poëtische tekst.

Door leerlingen te stimuleren om in beelden te denken en daar woorden bij te zoeken ontdekken zij de beeldende kracht van taal. In deze les ligt de focus op het schrijfproces, maar met het eindproduct zullen de leerlingen zichzelf zeker verrassen!

De les sluit aan bij de kerndoelen voor de onderbouw voortgezet onderwijs:

Nederlands, in het bijzonder kerndoel 8, 9 en 10

Kunst en cultuur, in het bijzonder kerndoel 48, 49 en 52

Het programma wordt verzorgd door een museumdocent.

 

Museum de Buitenplaats is Cultuurkaartacceptant.

Duur                     : 120 minuten

Kosten                 : € 100,- per klas.

Tijden                   : maandag 9.00-17.00 u. Di t/m vr 9.00 - 11.00 uur en in overleg

Informatie          : tel.050-3095818, di en wo van 13.00-16.00 uur

                               [email protected]

Onze educatieve programma’s sluiten waar mogelijk aan bij de thema’s van het centraal schriftelijk examen 2019-2020 Beeldende Vorming 2 VMBO en TEHATEX HAVO/VWO, respectievelijk ‘De Tijd’, ‘De verruimde blik’, en ‘Voorbeeldig’.

Het Nijsinghhuis

Vanaf schooljaar 2020-2021 kan het Nijsinghhuis uit 1654 door de leerlingen worden bezocht.

Hier zijn de bijzondere wandschilderingen te zien die eind vorige eeuw zijn aangebracht door de Noordelijke Figuratieven, te weten Matthijs Röling, Wout Müller, Clary Mastenbroek, Olga Wiese en Pieter Pander.

De blauwe kamer van het Nijsinghhuis, foto: Lotte Marijn Knorr

Aansluiting bij de onderwijsprogramma’s. 

Nieuwsbrief

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Archief »