Primair onderwijs

Primair onderwijs

Museum De Buitenplaats heeft een gevarieerd aanbod aan educatieve programma’s voor het basisonderwijs. Met vier wisseltentoonstellingen per jaar is er voor kinderen op zaal altijd iets interessants te ontdekken. De sprookjesachtige beeldentuin is in ieder seizoen een bezoek waard. Tijdens een bezoek aan Museum De Buitenplaats dagen we kinderen uit om te denken vanuit hun fantasie en verbeelding. Kunst beleven met alle zintuigen ‘aan’, is bij al onze educatieve programma’s een belangrijk uitgangspunt. 

Interactieve kinderrondleiding

Samen kijken naar echte kunstwerken in een omgeving die nieuwsgierig maakt en inspireert. Je inleven in de kunstenaar en bedenken wat de aanleiding voor het kunstwerk geweest kan zijn. Kijken naar een beeld of schilderij en zelf het verhaal erbij verzinnen. De interactieve kinderrondleiding stimuleert de verbeelding, de fantasie en het creatief denken.

Ter voorbereiding op het museumbezoek kunt u gebruikmaken van onze algemene lesbrief met achtergrondinformatie over het museum en enkele lessuggesties over verzamelen en bewaren.

 • Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
 • De maximale groepsgrootte is 50 leerlingen
 • Vanuit school graag 1 begeleider op 7 leerlingen
 • De kosten bedragen €4,- per leerling
 • De rondleiding duurt maximaal 2 uur

 

Lesbrieven beelden in de Museumtuin

In de tuin bij Museum De Buitenplaats staan heel veel beelden. Ze zijn allemaal anders, want gemaakt door verschillende kunstenaars. Bij ieder beeld en bij iedere kunstenaar hoort een verhaal. Daarover lees je in deze lesbrieven, met daarin ook een creatieve opdracht. Laat je inspireren door de beelden van Museum De Buitenplaats!

 

Lesbrief sculptuur “Dichtzuil” Albert Geertjes

Kijken is een kunst

In deze lessenserie over beeldcultuur gaat het over ‘het beeld en de maker’. Waarom maken mensen beelden? En hoe geven wij er betekenis aan? De kinderen onderzoeken het fenomeen ‘selfie’, ze ontdekken wat inspiratie is, ze bedenken een verhaal bij een beeld en ze maken zelf een kunstwerk waarbij ze dat wat ze hebben geleerd over beeldcultuur, toepassen. Kijken is een kunst bestaat uit vier lessen. De eerste twee lessen worden door de leerkracht gegeven in de klas. De derde les is een museumles die wordt verzorgd door een museumdocent. De vierde les wordt weer gegeven in de klas door de leerkracht. De leerkracht ontvangt voorafgaand aan de museumles drie uitgeschreven lessen met bijbehorend materiaal zoals werkbladen en diapresentaties. Les 1 en 2 dienen ter voorbereiding op het museumbezoek.

 • Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
 • De maximale groepsgrootte is 36 leerlingen
 • Vanuit school graag 1 begeleider op 5 à 6 leerlingen
 • De kosten bedragen €4,- per leerling
 • De les kan worden gegeven op maandag hele dag, dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur
 • De les duurt maximaal 2 uur

Kijken is een kunst maakt deel uit van de leerlijn Beeldcultuur van de Drentse Cultuur Academie.

Dromen, stapelen, vliegen; poëzieles in het museum

In deze les dienen de dromen en de eigen waarnemingen van leerlingen als uitgangspunt voor het schrijven van een poëtische tekst. De Museumtuin van Museum De Buitenplaats dient daarbij als inspiratiebron.

De les start met een gezamenlijke verkenning van de concepten ‘gedicht’ en ‘poëzie’. Daarna verzamelen de leerlingen, middels verschillende opdrachten, waarnemingen, observaties en gedachten in een taaltekening. Deze tekening vormt de basis voor het schrijven van een poëtische tekst.

Door leerlingen te stimuleren om in beelden te denken en daar woorden bij te zoeken ontdekken zij de beeldende kracht van taal. In deze les ligt de focus op het schrijfproces maar met het eindproduct zullen de leerlingen zichzelf zeker verrassen!

De les sluit aan bij de kerndoelen voor:

 • Nederlands, in het bijzonder de kerndoelen 5, 9
 • Kunstzinnige oriëntatie, in het bijzonder de kerndoelen 54 en 55

De les wordt gegeven door een museumdocent.

 

 • Voor kinderen van 11 en 12 jaar
 • De maximale groepsgrootte is 36 leerlingen
 • Vanuit school graag 1 begeleider op 8 kinderen
 • De kosten bedragen €4,- per leerling
 • De les kan worden gegeven op maandag hele dag, dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur
 • De maximale duur van deze les is 2 uur

Dromen, stapelen, vliegen is in samenwerking met het ICO – Partner in kunst en cultuur

X