Het kunstwerk Ochtend aan het wad van Anke Roder, gebruikt als campagnebeeld voor de tentoonstelling "Ogentroost"

Nieuwe Junior Conservatoren bij Museum De Buitenplaats

Vanaf 1 juli zullen Barber van der Laan en Martje Hiemstra beide de functie van Junior Conservator vervullen bij Museum De Buitenplaats.

De jonge kunsthistorici zijn recentelijk aan de Rijksuniversiteit Groningen afgestudeerd. Ze zullen onder leiding van Hoofd Kunstzaken, Mariëtta Jansen, zorgdragen voor het tentoonstellingsprogramma en zich verder ontfermen over het collectiebeheer.