campagnebeeld 25 jaar museum de buitenplaats

Mariëtta Jansen vertrekt als directeur bij Museum De Buitenplaats

Directeur van Museum De Buitenplaats, Mariëtta Jansen legt per 1 juli 2022 haar taken en functie als directeur bestuurder van Museum De Buitenplaats neer om zich meer te kunnen wijden aan haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Foto: Sake Elzinga / Museum De Buitenplaats

 Jansen: “Na twee bijzondere jaren deze functie te hebben mogen uitoefenen, ben ik tot de conclusie gekomen dat deze baan zich helaas niet laat combineren met mijn promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen, op grond waarvan in 2024 een tentoonstelling in het Groninger Museum wordt georganiseerd. Museum De Buitenplaats is een prachtig museum. De afgelopen twee jaar waren uitdagend, mede vanwege de coronacrisis die het culturele leven danig onder druk heeft gezet. Desalniettemin is er ook deze afgelopen periode veel tot stand gebracht en was er volop aandacht voor het museum, de tentoonstellingen, de tuin, het podium, de educatie en evenementen, het Museumcafé, de vrijwilligers en voor de collectie van het museum zoals aanwezig in het Nijsinghhuis. Het is een belangrijk cultureel erfgoed met nog veel mogelijkheden tot groei.”

Jansen zal overigens nog verbonden blijven aan het museum en leiding geven aan de afdeling kunstzaken. De Raad van Toezicht van Museum De Buitenplaats is verheugd over deze nieuwe rol van Jansen en dat zij zich op deze wijze blijft inzetten voor het museum. Nader bericht over de vrijkomende bestuurlijke en operationele invulling volgt nog.

X