Educatie

Museum De Buitenplaats is er voor iedereen, ook voor kinderen en jongeren. Met onze tentoonstellingen willen we inspireren, prikkelen en nieuwsgierig maken. Kunst daagt uit tot het stellen van vragen, het delen van gedachten en het reflecteren op jezelf en je omgeving. In de educatieve programma’s van Museum De Buitenplaats spelen deze uitgangspunten een belangrijke rol.

Hieronder vindt u de educatieve programma’s die Museum De Buitenplaats voor het Primair onderwijs en het Voortgezet onderwijs aanbiedt. Heeft u vragen over onze educatieve programma’s? Neem dan contact met ons op via [email protected] of 050 30 95 818 .

Educatie bij Museum De Buitenplaats

Museum De Buitenplaats heeft een gevarieerd aanbod aan educatieve programma’s voor zowel het basis- als voorgezet onderwijs. Met vier wisseltentoonstellingen per jaar is er voor kinderen op zaal altijd iets interessants te ontdekken. De sprookjesachtige beeldentuin is in ieder seizoen een bezoek waard. Tijdens een bezoek aan Museum De Buitenplaats dagen we kinderen uit om te denken vanuit hun fantasie en verbeelding. Kunst beleven met alle zintuigen ‘aan’, is bij al onze educatieve programma’s een belangrijk uitgangspunt.

Kunst gaat over het leven. Om dit aspect te benadrukken koppelen we in de educatieve programma’s de thema’s van de kunstwerken aan onderwerpen uit het dagelijks leven van jongeren. We dagen leerlingen uit om vanuit hun eigen kennis en ervaring te reflecteren op de werken die ze zien. Kunst beleven met alle zintuigen ‘aan’, is bij al onze educatieve programma’s een belangrijk uitgangspunt.

MBO-card
Een goed bericht: de MBO-card blijft bestaan! Er wordt vrijwel zeker een bedrag van €5,- op gezet, dat je kunt besteden aan het bezoek van een culturele activiteit. Je bent van harte welkom bij Museum De Buitenplaats! Je kunt je als kleine groep opgeven voor het programma Hardop Kijken, of als individuele student ons museum te bezoeken. Naast de wisseltentoonstelling in het Museumpaviljoen kun je de mooie Museumtuin met een groot aantal beelden bekijken. Op deze pagina zijn verschillende lesbrieven te vinden, zoals een algemene lesbrief en lesbrieven over een aantal beelden, met daarin een creatieve opdracht.

Aansluiting bij het onderwijsprogramma

Voorafgaand aan het bezoek overleggen we graag met u, zodat het programma zo goed mogelijk aansluit bij het niveau en het onderwijsprogramma van de leerlingen:
• aansluiting bij de niveaus en de kerndoelen van vmbo/havo/vwo onderbouw;
• aansluiting bij de eindtermen van de bovenbouw;
• aansluiting bij de domeinen van CKV: verkennen, verbreden, verdiepen en verbinden;
• waar mogelijk aansluiting bij de thema’s van het Centraal Schriftelijk Examen van Beeldende Vorming 2 vmbo en TEHATEX havo/vwo.

Meer informatie over aansluiting bij de onderwijsprogramma’s.

 

 

Interactieve kinderrondleiding

Voor het basisonderwijs

Samen kijken naar echte kunstwerken in een omgeving die nieuwsgierig maakt en inspireert. Je inleven in de kunstenaar en bedenken wat de aanleiding voor het kunstwerk geweest kan zijn. Kijken naar een beeld of schilderij en zelf het verhaal erbij verzinnen. De interactieve kinderrondleiding stimuleert de verbeelding, de fantasie en het creatief denken.

Ter voorbereiding op het museumbezoek kunt u gebruikmaken van onze algemene lesbrief met achtergrondinformatie over het museum en enkele lessuggesties over verzamelen en bewaren.

 • Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
 • De maximale groepsgrootte is 50 leerlingen
 • Vanuit school graag 1 begeleider op 7 leerlingen
 • De kosten bedragen €4,- per leerling
 • De rondleiding duurt maximaal 2 uur

Beelden in de Museumtuin

Voor het basisonderwijs en voorgezet onderwijs

In de tuin bij Museum De Buitenplaats staan heel veel beelden. Ze zijn allemaal anders, want gemaakt door verschillende kunstenaars. Bij ieder beeld en bij iedere kunstenaar hoort een verhaal. Museum De Buitenplaats organiseert voor leerlingen verschillende workshops en rondleidingen op maat.

 

 

 

Kijken is een kunst

Voor het basisonderwijs

In deze lessenserie over beeldcultuur gaat het over ‘het beeld en de maker’. Waarom maken mensen beelden? En hoe geven wij er betekenis aan? De kinderen onderzoeken het fenomeen ‘selfie’, ze ontdekken wat inspiratie is, ze bedenken een verhaal bij een beeld en ze maken zelf een kunstwerk waarbij ze dat wat ze hebben geleerd over beeldcultuur, toepassen. Kijken is een kunst bestaat uit vier lessen. De eerste twee lessen worden door de leerkracht gegeven in de klas. De derde les is een museumles die wordt verzorgd door een museumdocent. De vierde les wordt weer gegeven in de klas door de leerkracht. De leerkracht ontvangt voorafgaand aan de museumles drie uitgeschreven lessen met bijbehorend materiaal zoals werkbladen en diapresentaties. Les 1 en 2 dienen ter voorbereiding op het museumbezoek.

 • Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
 • De maximale groepsgrootte is 36 leerlingen
 • Vanuit school graag 1 begeleider op 5 à 6 leerlingen
 • De kosten bedragen €4,- per leerling
 • De les kan worden gegeven op maandag hele dag, dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur
 • De les duurt maximaal 2 uur

Kijken is een kunst maakt deel uit van de leerlijn Beeldcultuur van de Drentse Cultuur Academie.

Hardop Kijken

Voor voortgezet ondewijs

Een interactieve rondleiding door de tentoonstelling, waarbij we de leerlingen uitdagen hun mening te formuleren rond de werken op zaal. Daarnaast geven we informatie over het maakproces, relevante beeldende begrippen en enige kunsthistorische context.

Met behulp van de KIJKWIJZER die aansluit bij de tentoonstelling beantwoorden de leerlingen een aantal vragen en maken ze de creatieve opdracht. Hierin staat ook een suggestie voor een verwerkingsopdracht op school.

Ook bieden we een interactieve rondleiding aan door de Beeldentuin van Museum De Buitenplaats. Tijdens deze wandeling bespreken we de organische architectuur van het museum en de beelden in de tuin. Bij een aantal beelden is een lesbrief met een verwerkingsopdracht beschikbaar.

 • De rondleiding is beschikbaar op de volgende momenten: maandag van 9.00 tot 17.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 11.00 uur en in overleg.
 • De duur van de rondleiding is 90 minuten.
 • Het programma wordt verzorgd door de medewerkers Educatie.
 • De kosten bedragen  € 4,- per leerling en  € 4,- voor begeleiders.
 • Museum De Buitenplaats is Cultuurkaartacceptant.

Dromen, stapelen, vliegen; poëzieles in het museum

Voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

In deze les dienen de dromen en de eigen waarnemingen van leerlingen als uitgangspunt voor het schrijven van een poëtische tekst. De tuin van Museum De Buitenplaats dient daarbij als inspiratiebron.

De les start met een gezamenlijke verkenning van de concepten ‘gedicht’ en ‘poëzie’. Daarna verzamelen de leerlingen met behulp van verschillende opdrachten een aantal waarnemingen, observaties en gedachten in een taaltekening. Deze tekening vormt de basis voor het schrijven van een poëtische tekst. Door leerlingen te stimuleren om in beelden te denken en daar woorden bij te zoeken ontdekken zij de beeldende kracht van taal. In deze les ligt de focus op het schrijfproces, maar met het eindproduct zullen de leerlingen zichzelf zeker verrassen!

Leerdoelen voorgezet onderwijs

 • De les sluit aan bij de kerndoelen voor de onderbouw voortgezet onderwijs:
  Nederlands, in het bijzonder kerndoel 8, 9 en 10.
 • Kunst en cultuur, in het bijzonder kerndoel 48, 49 en 52.

Leerdoelen basisonderwijs

 • Nederlands, in het bijzonder de kerndoelen 5, 9
 • Kunstzinnige oriëntatie, in het bijzonder de kerndoelen 54 en 55

Uitgangspunten

 • De maximale groepsgrootte is 36 leerlingen
 • Vanuit school graag 1 begeleider op 8 kinderen
 • De kosten bedragen €4,- per leerling
 • De les kan worden gegeven op maandag hele dag, dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 11.00 uur
 • De maximale duur van deze les is 2 uur

Dromen, stapelen, vliegen is in samenwerking met het ICO – Partner in kunst en cultuur

X