Arno Kramer en Henk Visch

Nieuwe tentoonstelling: Arno Kramer en Henk Visch

Op zaterdag 1 april is de nieuwe tentoonstelling 'High winds move slowly. Arno Kramer en Henk Visch' feestelijk geopend. De tentoonstelling toont werk van de tekenaar Arno Kramer (1945) en de beeldhouwer Henk Visch (1950). De expositie gaat in op de overeenkomsten en verschillen tussen de kunstenaars. De gepresenteerde werken variëren van kleine houtskooltekeningen, tekeningeninstallaties en assemblages tot abstracte objecten en levensgrote sculpturen. Samen zorgen ze voor een intrigerend spanningsveld.

De tentoonstelling is geopend met een dansperformance van Iris Reyes. Iris Reyes is danseres, choregraaf en repetitor. Zij groeide op in Venezuela en danste daar bij het Teresa Carreño Ballet. Sinds 1990 woont zij in Nederland. Tien jaar lang was zij verbonden aan het gezelschap van Conny Janssen Danst, waar ze één van de meest geprezen danseressen was. In 2001 werd zij voor haar talent en kwaliteiten onderscheiden met de Zilveren Dansprijs. Daarnaast stond ze onder andere in producties van Nanine Linning, het Korzo Theater en RO Theater. Vanaf 2002 ontwikkelde zij zich tevens als choreograaf en maakte en danste ze verschillende eigen choreografieën, waaronder de aangrijpende solo Soy yo otra vez, en een hartstochtelijk en krachtige pas de deux Amore Traditore, die in het Oerol Festival op Terschelling veel belangstelling kreeg. Sinds 2006 is zij als repetitor werkzaam bij Introdans.
Iris Reyes

Museum De Buitenplaats heeft veel aandacht voor zowel tekenen als beeldhouwkunst en benadrukt in deze tentoonstelling het grote raakvlak tussen beide werkwijzen. Zowel Arno Kramer als Henk Visch experimenteren met de mogelijkheden van het figuratieve en het abstracte en onderzoeken hoe dit elkaar in het visuele vlak beïnvloedt. Beiden beperken zich niet tot één medium. Zo is Arno Kramer ook dichter en tentoonstellingsmaker en vormt poëzie een grote inspiratiebron voor zijn tekeningen. Henk Visch maakt naast sculpturen ook eigenzinnige tekeningen. Hij schrijft gedichten en voorziet zijn sculpturen van poëtische, beschrijvende titels. Het multidisciplinaire karakter en hun poëtische beeldtaal vormen de aanleiding voor deze tentoonstelling.

In het werk van Arno Kramer spelen dieren vaak een centrale rol. De laatste jaren zijn dit vooral hazen, reeën, zwanen, wolven of honden. Dieren die de wereld al lang bevolken en de bewoonde wereld steeds dichter naderen. In zijn werk botsen de figuratieve beelden met abstractere vormen. Nu eens speelt de lijn of een raster een belangrijke rol, dan weer neemt de figuratie de overhand. Het is deze combinatie van een abstractere omgeving met figuratieve elementen die een nieuwe wereld oproept. 

Het werk van Henk Visch komt voort vanuit zijn artistieke houding ten opzichte van de werkelijkheid. Zijn beelden zijn als een echo van de werkelijkheid. Ze verwijzen naar de dingen zoals we die in de realiteit waarnemen, maar nooit precies. Visch gebruikt altijd zijn eigen interpretatie van een vorm, een gebaar of een gestalte. In zijn werk is de mens vaak beeldbepalend, maar de figuratieve beelden hebben nooit helemaal een menselijke gestalte: vaak ontbreken de armen, of zitten de neus, ogen en mond op een vreemde plaats, zodat enkel de herinnering aan een mens wordt opgeroepen.

De tentoonstelling is te bezichtigen van 1 april t/m 25 juni 2017. Ter gelegenheid van de tentoonstelling verschijnt een publicatie in het Nederlands en Engels welke voor €24,95 te koop is in onze museumwinkel.